Monday, July 5, 2010

Төсөөллийн өрөөнд

Хэн ч намайг ойлгохгүй байгаа мэт тэр үед би энэ төсөөллийн өрөөнд орж түүнтэй зовлон шаналлаа хуваалцах болно. Эндээс гарахдаа хатуу, гашуун, зоригтой, ялагдагч биш тэмцэгчийн чанараас өчүүхэн ч гэсэн суралцан гарах байх.
Харанхуйн хань минь энэ өрөө байх болов уу.
Гэхдээ би нэг өрөөндөө удаан суудаг хүн бишээ....

No comments: