Thursday, July 15, 2010

Тэгвэл бүү саад бол!

Тэр л нэг хүнд саад болохгүй амьдрахсан
Тэр л нэг хүнд саад болохгүй амьдрахсан
Тэр л нэг хүнд саад болохгүй амьдрахсан

Тэр л нэг хүнд саад болохгүй амьдрахсан
Тэр л нэг хүнд саад болохгүй амьдрахсан

Зүгээр л намайг битгий тоо
Зүгээр л намайг битгий тоо
Зүгээр л намайг битгий тоо

Зүгээр л намайг битгий тоо
Зүгээр л намайг битгий тоо

Зүрх минь шаналж байна
Сэтгэл минь хөндүүрлэж байна
Зүгээр л намайг битгий тоо

Ер нь би саад болсон ч яадгийн
Гуц, би хүсэл тачаалаараа амьдарна

No comments: